Lindings Våtmarksrestaurering AB

Arne Linding är entreprenör och har arbetat med våtmarksbyggande sedan tidigt 1990-tal. Han grundade Lindings Våtmarksrestaurering AB 1993 och i företaget har han successivt utvecklat en unik maskinpark som gör att företaget kan erbjuda en varsam och ändamålsenlig restaurering av olika våtmarksbiotoper.

 

Företaget har idag kring tio-talet anställda och omsätter ca 13 miljoner. Verksamheten består till stor del av våtmarksrestaureringar i olika delar av landet. Under 2004 omvandlades LVR AB till Wetland Technologie AB (ett konsult- och teknikutvecklingsföretag) som äger det nuvarande entreprenadföretaget Lindings Våtmarksrestaureringar AB. Arne Linding är ägare av Wetland Technologie AB och VD i båda företagen.

I företaget finns en gedigen kunskap om de specialla förutsättningar som gäller vid arbete i känsliga områden. Både ledningens och medarbetarnas kunnande och intresse har vuxit i takt med de uppdrag som LVR AB har utfört. Företagets vd, Arne Linding, har en omfattande erfarenhet av våtmarksrestaureringar både som konsult och som utförare. I företaget finns sju medarbetare som är utbildade för att köra maskinerna och har kompetens och vana att utföra våtmarksrestaureringar.

Det interna miljöarbetet har en framträdande roll i företaget och vi arbetar systematiskt för att minimera vår negativa miljöpåverkan.

CV Arne Linding

• 2004- – Vd för Wetland Technologie AB

• 1993- – Vd för Lindings Våtmarksrestaurering AB (LVR)

• 2005 – Erhåller Våtmarksfondens och Ragn-Sells stipendium

• 2004 – Startar Wetland Technologie AB (holding/konsultföretag för våtmarksunderhåll)

• 2004 – Private Pilot License (PPL) för helikopter Hugh 300 och Enström F-28

• 2002 – Helikopterpilotutbildning, Universal Air Academy, California, USA

• 2001 – Bygger andra flyttraktorn AM-trak. Verksamheten inom miljöarbeten sätter fart

• 1993 – Bygger första flytgrävaren

• 1993 – Startar Lindings Våtmarksrestaurering AB (LVR)

• 1992 – Bygger första amfibietraktorn för miljöarbeten

• 1985-1987 – Flygvapnets officershögskola, flygteknisk utbildning

• 1984 – Gymnasieingenjörsexamen

Exempel på uppdrag:

Borlänge kommun – Faxen

Ekerö kommun – Svartsjöviken

Nynäshamns kommun – Översilningsytor

Söderhamns kommun – Lugnsjön

Södertälje kommun – Simsjön

Banverket – Umeälvsdeltat

Länsstyrelsen Gävleborgs län – Ålsjöns våtmarker

Länsstyrelsen Östergötlands län – Tåkern

Världsnaturfonden – Askövikens reservat vid Mälaren
Svensk Våtmarksfond – Nyköping